Code of Conduct


Uanset hvor i verden PolyTech driver forretning, er det vores udgangspunkt at handle korrekt og anstændigt; både over for vores medarbejdere, i forhold til miljøet og i vores relation til forretningspartnere og myndigheder.

PolyTechs etiske regelsæt (Code of Conduct) er det kodeks, såvel ledelse som medarbejdere følger for at sikre, at vi hele tiden

 • Udvikler os bæredygtigt
 • Optimerer arbejdsmiljøet
 • Styrker vores medarbejderrelationer
 • Tager hensyn til miljøet
 • Udbygger vores forhold til det omgivende samfund


Som virksomhed forventer vi desuden, at vores etiske regelsæt anerkendes og overholdes af leverandører og samarbejdspartnere.

PolyTechs 10 etiske regler (Code of Conduct)

 1. PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder
 2. PolyTech respekterer ligebehandling og bekæmper diskrimination på arbejdspladsen
 3. PolyTech respekterer den enkeltes religionsfrihed
 4. PolyTech respekterer foreningsretten
 5. PolyTech kræver, at vores medarbejdere kan færdes på arbejdspladsen uden forfølgelse eller misbrug, og vi tager afstand fra enhver form for tvangsarbejde
 6. PolyTech har nultolerance over for bestikkelse, korruption og interessekonflikter
 7. PolyTech støtter FN’s konvention om børns rettigheder
 8. PolyTech tilbyder uddannelse, træning og kompetenceudvikling på alle niveauer i virksomheden
 9. PolyTech vil være en førende virksomhed inden for miljø og arbejdsmiljø, og vi arbejder for en bæredygtig udvikling
 10. PolyTech vil sikre, at alle relevante love og regler overholdes

Sådan sikrer vi, at vores etiske regler overholdes
Kontrollen af PolyTechs forhold er sat i system. Vi identificerer og forbedrer derfor løbende processer, som er potentielt skadelige for vores medarbejdere og for miljøet.

Ansvaret for kontrollen af alle forhold i vores Code of Conduct er placeret hos PolyTechs QHSE-afdeling.


Web by the friendly dotpeople