FN’s Verdensmål

 

FN har formuleret 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) for at bane vejen til en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle mennesker i verden.


De 17 SDG'er og deres 169 underliggende mål definerer en række sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som skal løses med konkrete handlinger og initiativer taget af nationer, af regeringer, af myndigheder, af organisationer, af virksomheder - af os allesammen. Alle målene er ambitiøse og vigtige, og de skal være nået senest i 2030 for at sikre, at hele verden når at drage fordel af indsatsen.

Læs mere om FN’s Verdensmål.

 

Kortlægning af alle mål


Hos PolyTech indarbejder vi de 17 bæredygtighedsmål som en vigtig del af vores forretningsstrategi.

PolyTech arbejder ikke med målene for at tilgodese vores omdømme eller andre markedsføringsmæssige årsager. Tværtimod spiller målene en oprigtig og stærkt integreret rolle i den daglige drift af vores virksomhed.


For at fokusere PolyTechs bestræbelser har vi derfor kortlagt de 17 SDG'er og de 169 delmål for bedre at forstå de områder, hvor vi kan have reel indflydelse - men målsætningen er også at få et overblik over, hvor vi skal øge vores fokus for at reducere uheldig indvirkning og styrke positiv effekt.


Vores analyse viser vejen til, hvordan vi kan realisere målene for bæredygtig udvikling sammen med vores forretningsstrategi.

Certificering


PolyTech opererer globalt, og derfor påvirkes vi af alle 17 verdensmål - flere af målene er afgørende for vores strategiske beslutninger og for de initiativer, vi tager for at fremme en bæredygtig fremtid.


Vores engagement i SDG'erne og bestræbelserne på bidrage til en renere, sikrere og lysere fremtid har udmøntet sig i, at PolyTech som den første virksomhed i vindbranchen er blevet certificeret i FN's verdensmål af Bureau Veritas.


Vi har identificeret flere SDG'er, hvor vi kan have en positiv indvirkning, enten direkte gennem vores aktiviteter eller indirekte gennem vores egne og kunders værdikæde.


Baseret på vores nuværende strategiske prioriteringer forventer vi det største potentiale for positiv indvirkning på SDG’erne 7, 12, 13 og 14. Hver SDG spiller en vigtig rolle, og vores mål er at øve positiv indflydelse på dem alle.

Web by the friendly dotpeople