Lightning Key Data System
Lightning Key Data System

Lad Lightning Key Data System give dig svarene efter et lynnedslag – og undgå overflødige inspektioner

Lightning Key Data System (LKDS) er udviklet af PolyTech og måler alle relevante nøgleparametre fra lynnedslag i din vindmølle. Du kan derfor nemmere træffe de rigtige beslutninger og undgå unødige inspektioner og dyre driftstop.


Nogle gange kan en forkert beslutning være dyr
Lightning Key Data System gør det muligt at fjernaflæse værdifuld information om den individuelle lynpåvirkning af en ramt vindmølle.

Ved at kende det nøjagtige tidspunkt for nedslaget, strømværdien, den specifikke energi, ladningen og stigtiden bliver du i stand til at tage hurtige og rigtige beslutninger.

Frem for alt kan du med det samme afgøre, om vindmøllen kan fortsætte en sikker drift, eller om den skal stoppes for omgående inspektion.

Den akkumulerede påvirkning af vindmøllens Lightning Protection System (LPS) definerer endvidere sliddeles restlevetid (vingereceptorer, gnisttab, glidekontakter etc.). Dermed kan inspektion og udskiftning optimeres med lavere OPEX til følge.

Du undgår unødige driftstop og de mange omkostninger, der følger med; både i form af transportudgifter, servicehonorarer og tabt produktion.

Samtidig opdager du begyndende skader på vinger og elektronik tids nok til at forhindre fatale konsekvenser.


Lightning Key Data System giver følgende nøgleinformationer:

Strømværdi [kA] 

Den maksimale værdi af lynstrømmen målt i kilo-ampere. Strømværdien indikerer de elektromekaniske kræfter, som mekanisk kan flå dele fra hinanden.

Specifik energi [MJ/Ω

Aktionsintegralet af lynstrømmen identificerer den potentielle opvarmning af utilstrækkelige forbindelseskomponenter. Den specifikke energi er en nøgleparameter, der afgør, hvor kraftfuldt lynet har været.

Ladning [C] 

Ladningen er tidsintegralet af strømmen, der også beregnes for den fulde kurveform. Ladning skaber erosion på lynreceptorers overflader - og i ethvert overføringssystem, der involverer roterende dele eller andre ikke-boltede forbindelser.

Hurtigste stigtid [kA/μs] 

Lynets stigtid indikerer, hvor hurtigt lynstrømmen ændrer sig. Tallet giver værdifuld viden til fejlfinding, der involverer elektromagnetiske forstyrrelser (EMI).


Få det totale billede

Lightning Key Data System logger lynnedslaget i 1,5 sekunder i hver af de 3 vinger.  Det sikrer, at hele lynhændelsen måles, så du får en nøjagtig kalkulation af de fire nøgleparametre.

Systemets opbygning gør det muligt at måle fire på hinanden følgende 1,5 sekunders tidsperioder på hver vinge for at sikre, at ingen lynnedslag mistes i databehandlingen.

Data er tilgængelige enten via en standard ethernet-kommunikation eller en mobildataforbindelse, enten i form af de fire nøgleparametre som talværdier eller i den fulde datapakke, der indeholder hele kurveformen.

Samtlige data fra de sidste 300 lynnedslag gemmes internt i systemet.

Web by the friendly dotpeople