Risikoanalyse

For at kunne beskytte dine investeringer mod lyn skal du vide, hvornår de slår ned – og hvor hyppigt

De fleste vindmøller bliver ramt af lyn indtil flere gange om året. Derfor er det afgørende for driften, serviceplanen, forsikringsforholdene og den samlede business case at få fuldt overblik over omfanget, så du kan lægge den rigtige strategi for risikostyring.

 

PolyTechs dybdegående teoretiske viden kombineret med meteorologiske data giver et godt grundlag for at placere dine fremtidige investeringer i vindenergi

Risikoanalyse og risikostyring er nøglefaktorer til sikker og pålidelig drift af vindmøller. En kvalificeret risikovurdering vil således have betydning for, hvilken lynbeskyttelsesklasse dine vindmøller placeres i – og hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes, herunder i form af mekaniske systemer.

Samtidig vil kvalificerede vejrdata og risikovurderinger ofte spille en vigtig rolle, når investorer og parkoperatører skal lægge detailplanerne for opstilling af nye vindmøller. Med pålidelige analyser er det nemlig muligt at reducere risikoen for kostbar nede- og ventetid, ligesom booking af materiel og personel kan optimeres med store besparelser til følge.

Hertil kommer de forsikringsmæssige forhold, hvor en effektiv strategi for minimering af lynskader spiller en vigtig rolle.

Hyppigheden og typen af lynnedslag har ydermere betydning for, hvor ofte forskellige sliddele, ikke mindst i vindmøllernes lynbeskyttelsessystemer (LPS), estimeres at skulle udskiftes – hvilket igen kan påvirke såvel forsikringsforhold som den totale business case.


Risikoanalyser og -vurderinger

Hos PolyTech kan du få udført risikostudier på forskellige niveauer. Vi tilbyder også kompetent sparring, når du skal definere din risikostyringsstrategi.

En risikoanalyse giver dig svar på spørgsmål som:

  • Hvor ofte kan vi forvente lynnedslag?
  • I hvilken grad vil lynnedslag have indflydelse på person-, drifts- og forsyningssikkerheden?
  • Hvordan vil lynskader påvirke vores drifts- og vedligeholdelsesomkostninger?


Risikoen for at blive ramt af lyn er noget af det første, der bliver vurderet. Det gør vi ved hjælp af numeriske værktøjer i kombination med statistiske data fra lynregistreringssystemer.

Analyserne kan udføres på hele vindmølleparker. Derved er det muligt at identificere de områder, der er udsatte for forskellige størrelser af lyn.Søren F. Madsen
Advanced Engineering & Simulation Manager, Principal Engineer
Web by the friendly dotpeople