Ingeniørdesign
Ingeniørdesign

Lad PolyTechs erfarne lynspecialister være wingmen for jeres egne ingeniører

Ingeniørdesign og modellering er en spidskompetence hos PolyTech. Som global markedsleder inden for lynbeskyttelse af moderne vindmøller har de fleste af vores ingeniørprojekter således en vigtig fællesnævner: at hjælpe kundens udviklingsingeniører med at skabe det nødvendige overblik – og den ønskede tryghed.

Ingeniørdesign og modellering fra verdens førende eksperter inden for lynbeskyttelse
Behovet for specialiserede ingeniørkompetencer inden for design af lynbeskyttelsessystemer er gennem de seneste år vokset signifikant.

Det er der tre primære årsager til:

 • Vindmøllerne (og dermed vingerne) bliver stadigt større
 • Vindmøllerne opstilles i stigende grad offshore og på andre sites med ekstreme vejrforhold
 • Flere strømførende og ledende materialer og sensorer indgår i nye vinger


Hvad det sidste angår, gælder det særligt den tiltagende brug af kulfiber i vingerne, ligesom nye løsninger til bl.a. de-icing har gjort lynbeskyttelse af vinger til et endnu mere komplekst område.

Vigtige spørgsmål
Hos PolyTech udfører vi komplette designopgaver inden for lynbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse i overensstemmelse med vores kunders ønsker og krav - og i henhold til de nyeste standarder og guidelines.

Mange vingeproducenter benytter i dag vores ekspertise allerede på de tidligste stadier af deres innovation og udviklingsarbejde. Ofte bliver vi således bedt om at levere eller bidrage til svarene på vigtige spørgsmål som for eksempel:

 • Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i forhold til lyn?
 • Hvor ofte vil vores vinger blive ramt?
 • Hvor er de mest sandsynlige indslagssteder på vindmøllen?
 • Hvordan minimerer vi risikoen?
 • Hvordan skal vi designe de komponenter, der forbinder lynsystemet med vingernes kulfiberbjælker?
 • Hvordan skal testspecifikationen formuleres?
 • Hvilke afvejninger er der i forhold til CAPEX og OPEX?
 • Hvordan installerer vi systemet effektivt?
 • Hvad er omkostningerne ved et lynbeskyttelsessystem?


Dokumentation til certificering
Vores lynekspertise bliver også ofte bragt i spil, når producenter af generiske delkomponenter til vinger og elektriske systemer ønsker at få verificeret et nyt produkt med henblik på komponentcertificering.

I de tilfælde tilbyder vi ud over design og ingeniørmæssig sparring på vegne af kunden at forestå det administrative arbejde, der knytter sig til sådan en certificeringsproces.

Internationalt udviklingsmiljø
Efter opkøbet af Global Lightning Protection Services A/S (GLPS) i 2018 har PolyTech markeret sig som den ubestridte markedsleder inden for lyn- og overspændingsbeskyttelse af vindmøller.

Med ingeniørdesign og produktion i samme virksomhed har vores ingeniørydelser således fået tilført helt nye dimensioner og enestående muligheder for at validere udviklingsarbejdet og innovationen undervejs, bl.a. gennem prototyper og akkrediterede test.

Kernen i PolyTechs ingeniørydelser er vores internationale udviklingshub i Hedehusene. Her udveksler og udnytter PhD’er og PhD-studerende fra hele verden deres omfattende viden om fysikken og de processer, der direkte og indirekte påvirker effekten, spredningen og skadeskarakteristikken, når et lyn rammer komplekse kompositstrukturer og elektriske delsystemer.

Som et vigtigt element i PolyTechs udviklingsarbejde har vi desuden et mangeårigt og tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København. Herfra rekrutterer vi endvidere løbende nogle af verdens bedste hoveder inden for højspænding og lynbeskyttelse.

Forløbet af et ingeniørdesignprojekt
Det typiske udviklingsprojekt hos PolyTech indeholder følgende faser:

 • Design
 • IPR
 • Konceptuelt design
 • Detaildesign
 • Prototyper
 • Testspecifikation
 • Test og verifikation
 • Systemleverance
 • Installering


Du kan bruge PolyTech som partner på hele processen. Eller du kan købe vores lynspecialister til udvalgte faser efter ønske og behov.

Det står dig samtidig frit for, om du vil lade PolyTech producere de udviklede komponenter. Ofte vil du dog opnå mærkbare gevinster i forhold til både pris, tid og logistik ved at samle udvikling og produktion hos os.

Effektiv projektstyring
Baseret på projektets omfang definerer vi indledningsvis et projektteam med de nødvendige kompetencer og ressourcer til at gennemføre designopgaven indenfor aftalt tid og budget.

Alle projekter gennemføres med afsæt i anerkendte projektstyringsmetoder. Det indbefatter bl.a. en transparent styring af ressourcerne og løbende afrapportering om projektets fremdrift.

Verdens største lynlaboratorium
En af PolyTechs vigtige fordele er muligheden for på alle stadier i projektforløbet at teste både konceptuelle design, detaildesign og prototyper i vores eget store lyntestlaboratorium.

Dermed øges sandsynligheden for en succesfuld sluttest og efterfølgende certificering.

Immaterielle rettigheder (IPR)
Immaterialret er for de fleste producenter et vanskeligt minefelt at navigere i. Også på dette område får du imidlertid tilført håndgribelig værdi i samarbejdet med PolyTech gennem tre primære parametre:

 • Omfattende viden på området
 • Aktiv overvågning via forskellige online systemer
 • Ekspertise i at læse patenter og navigere uden om potentielle konflikter

 

Med PolyTech som udviklingspartner på ingeniørdesign og modellering opnår du derfor den størst mulige tryghed. Både på kort og langt sigt.

Nyeste standarder
Som en konsekvens af vores anerkendte specialistviden inden for design af lynbeskyttelsessystemer har PolyTech i dag sæde i det organ, der udarbejder og opdaterer de gældende industristandarder for lynbeskyttelse af vindmøller.

Vi er derfor altid på omgangshøjde med såvel gældende som kommende standarder og kender baggrunden for de forskellige krav. Det betyder, at vi kan operere proaktivt i vores udviklingsarbejde og tolke ethvert krav i standarderne så præcist som muligt.

I øjeblikket sker vores ingeniørdesign med udgangspunkt i den internationale standard IEC 61400-24, 2. udgave (forventeligt publiceret som international standard i marts 2019).

Eksempler på udviklingsopgaver hos PolyTech

 • Udvikling af kundetilpassede lynbeskyttelsessystemer
 • Beskyttelse af kulfiberstrukturer
 • Optimal integration mellem kulfiberstrukturer og lynbeskyttelse
 • Beregning af elektriske komponenters reaktion ved lynnedslag
 • Verifikation af generiske delkomponenter til certificering
 • Lightning Protection Coordination (LPC)
 • Intellectual Property Rights (IPR)
 • Installering og integrering
 • Lynbeskyttelsessystem i opgraderinger på site
Web by the friendly dotpeople