Numerisk modellering
Numerisk modellering

Lad PolyTech modellere din vindmølle og få sat tal på både direkte og indirekte effekter af et lynnedslag

PolyTech har udviklet en række designværktøjer, der gør os i stand til at udføre numerisk modellering af såvel direkte som afledte effekter af et lynnedslag i din vindmølle. Du får dermed et effektivt supplement til fysiske test og sparer kostbar tid; ikke mindst hvis du introducerer modelleringen tidligt i udviklingsforløbet.

Numerisk modellering af lynrelaterede fænomener
Med PolyTechs specialudviklede software til numerisk modellering kan vi modellere ethvert elektrisk eller elektrotermisk fænomen relateret til lyn.

Vi udfører modelleringen i forskellige detaljeringsgrader. Du får derfor vigtige forudsigelser på to niveauer: 

  1. Materialers opførsel på komponentniveau
  2. Komponenters funktion på systemniveau


Vores kunder har bl.a. brugt PolyTechs kompetencer inden for numerisk modellering til:

  • Design af lynbeskyttelse til vindmøllevinger
  • Vurdering af strømfordeling og respektafstande i lynbeskyttelsessystemer
  • Strøm- og spændingsfordeling i effekt- og kontrolsystemer, der udsættes for de direkte og afledte effekter af lyn
  • Design af jordingsanlæg i vanskelige jordbundsforhold eller ved nærføring med andre infrastruktursystemer

 

De simulerede geometrier spænder over et vidt spektrum lige fra laktykkelser på kobberviklinger i elektriske maskiner (i µm) til terræntopografier i vindmølleparker og havbunde (i km).

Værktøjerne er grundigt verificeret gennem relevante test og benytter sig af 3D/2D FEM-analyser, FDTD og EMTP-modeller i frekvens og tidsdomæne.

Isolationskoordination (Insulation Coordination)
PolyTechs modelleringsværktøjer kan også bruges til at udføre isolationskoordinering (IC) for vores kunder.

I de tilfælde modellerer vi din installation og analyserer lynstrømme og transiente overspændinger for at sikre, at komponenternes impulsholdespændinger ikke overskrides.

Web by the friendly dotpeople