Workflow

Vi kommer hele vejen rundt om dine produkter, dine udfordringer og dine muligheder

Vindindustrien er en kompleks størrelse. Både når det gælder teknologi, produktion, supply chain, montage, transport, installation, vedligehold og service. Derfor har vi skabt et workflow, hvor vi i et tæt og smidigt samarbejde med kunden fokuserer på såvel helheden som på de enkelte delprocesser i et holistisk perspektiv.

6 veldefinerede processer, der sikrer vores kunders succes
Som tier 1-leverandør og strategisk partner for nogle af den globale vindindustris førende aktører arbejder PolyTech ud fra et overordnet mål om at bidrage proaktivt til vores kunders fortsatte succes.

Det gør vi først og fremmest ved - i tæt samarbejde med kundernes in-house teams og kompetencer - at skabe nye løsninger, koncepter, produkter og komponenter. Typisk på områder, der ligger uden for kundernes kerneforretning og altid til  konkurrencedygtige priser. Og hele tiden med en indlevelse og fleksibilitet, der gennem årene har givet os det skudsmål, at vi er utroligt nemme at arbejde med.

Resultatet af vores bidrag kan måles på et eller flere af følgende parametre:

 • Større agilitet i R&D-projekter (inkl. rapid prototyping)
 • Reducerede udviklingsomkostninger
 • Reducerede materialeomkostninger
 • Reducerede produktionsomkostninger
 • Reducerede montageomkostninger
 • Reducerede transportomkostninger
 • Reducerede installationsomkostninger
 • Reducerede serviceomkostninger
 • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger
 • Forenklet forsyningskæde og logistik
 • Forbedret og forenklet montage
 • Forbedret beskyttelse og sikkerhed
 • Forlænget produktlevetid
 • Forbedret styrke i kritiske dele
 • Reduceret vægt
 • Forbedret Annual Energy Production (AEP)

 

Økonomisk udbytte

De mange fordele ved at inddrage et industrielt og internationalt udviklingshus som PolyTech i jeres løbende udviklingsarbejde kan sammenfattes i to overordnede udbytter:

 1. Reduceret Cost of Energy (COE)
 2. Forbedret konkurrenceevne


Samtidig viser alle erfaringer, at samarbejdet og den medfølgende agilitet i jeres udviklingsprojekter smitter positivt af på både den interne innovationsevne og motivation. Ingeniører, indkøbere og produktionsteknikere oplever således ofte, at samarbejdet med PolyTech løfter deres egen rolle og interne succes til et nyt niveau.

 


PolyTech ”on demand”

Du kan bruge PolyTechs kompetencer i præcis det omfang og på præcis det niveau, der er relevant for den enkelte opgave eller udfordring.


Har du alene behov for at bruge os som sparringpartner i udviklingsfasen, som akkrediteret testcenter eller som leverandør, er du altid velkommen til at kontakte os.

Er du ny kunde hos PolyTech, starter vi med at sætte os godt ind i dit marked, dine produkter, dine behov og dine vigtigste udfordringer. Herefter screener vi mulighederne for at skabe ny værdi i produkter, produktion, montage, transport, service mv.

Vi ser altid din forretning i et holistisk perspektiv og uden at være fastlåst i gamle rutiner og bestemte materialer. Tværtimod bruger vi de nødvendige ressourcer på hele tiden at være på forkant med de nyeste industritrends.

I fase 2 intensiverer vi vores involvering i jeres R&D-arbejde. Her bringer vi vores dybe materialeviden og vores brede palet af ingeniør- og produktionsmæssige kompetencer i spil. Samtidig går vi i tæt dialog med alle de relevante teams og funktioner hos jer med det mål at specificere behov, ønsker, krav og KPI’er til det nye udviklingsprojekt.

For at sikre et smidigt samarbejde har vi digitaliseret så mange led i workflowet som muligt. Vores strukturerede brug af videokonferencer, cloud-baserede dokumentplatforme, SAP-integration mv. betyder således, at vi aldrig mister hverken momentum eller overblik. Den høje grad af digitalisering er tillige med til at holde omkostningerne nede og sikre en effektiv overlevering.

I fase 3 bevæger vi os fra abstrakte idéer og visioner til konkrete CAD-tegninger, kalkulationer og designs. Det er kort sagt her, den virkelige magi begynder at udfolde sig – og hele tiden med et skarpt fokus på at bevare en solid balance mellem pris og kvalitet ved at tage afsæt i de 5 grundprincipper for Design for Manufacturing (DFM):

 1. Proces
 2. Design
 3. Materiale
 4. Miljø
 5. Test

Vi praktiserer desuden Design for Integration (DFI), hvor vi med en holistisk tilgang til produktudviklingen sikrer, at logistik, montage og service er optimeret – også i det lange perspektiv.

I fase 4 udfører vi indledende materialetest og procesforsøg. Alle test udføres in-house i vores DANAK akkrediterede testlaboratorium med højt specialiserede medarbejdere. De unikke testfaciliteter giver os mulighed for at lave såvel mekaniske test som en bred vifte af miljømæssige test på forskellige parametre.

Med egen værktøjsfremstilling og et særdeles fleksibelt produktionsapparat har PolyTech mulighed for at lave rapid prototyping. Vejen fra idé og design til et fysisk, funktionelt og testbart produkt er derfor utrolig kort.

Når en prototype har bestået de indledende test i vores akkrediterede testcenter, integrerer vi den on-site. Herefter udfører vi de nødvendige field test for at sikre, at produktet performer som forventet – ude i den virkelige verden.

I fase 5 indhenter vi også godkendelser i forhold til standarder og krav, ligesom vi sørger for at opnå alle relevante certificeringer.

I fase 6 specificerer vores produktionsingeniører et kundetilpasset procesdesign med integreret planlægning og logistik – og med den højest mulige grad af digital integration mellem kunden og PolyTech.

Også her skinner vores holistiske tilgang igennem. Vi sikrer således, at processen er fintunet i alle led, og at der optimeres helt ud i montage, transport, installation, service og vedligehold.

Selve produktionen sker på vores state-of-the-art og højt automatiserede produktionsfaciliteter i Danmark og Kina. Og kræver løsningen det, designer og fremstiller vi kundetilpassede værktøjer og maskiner in-house.

Som sidste led i workflowet etablerer vi en smidig og effektiv forsyningskæde – uden geografiske begrænsninger. Vi laver i den forbindelse detaljerede arbejdsinstruktioner og sikrer, at kundens fabrikker ved, hvordan de skal bruge tingene. Samtidig instruerer vi om nødvendigt de relevante teams hos kunden i at installere og efterfølgende servicere og vedligeholde produkterne.

Vores leveringskapacitet er global og indbefatter bl.a. PolyTechs egne lager- og logistikfaciliteter i Colorado, USA.

Se vores procesfilm
Web by the friendly dotpeople