Lyntest

Test og verifikation er vigtige dele af udviklingsprocessen – og gode testresultater påvirker hele værdikæden positivt

Det er i dag muligt at skabe de samme elektromekaniske kræfter som det naturlige lyn – blot i et laboratorium. Samtidig er test nu blevet et krav i henhold til de nyeste industristandarder for lynbeskyttelse af vindmøller (wind turbine lightning protection).

PolyTech råder over et af verdens største testlaboratorier for afprøvning med kunstige lyn
Det giver særdeles god mening at udføre test og verifikation på flere niveauer igennem hele udviklingsforløbet på et nyt lynbeskyttelsessystem (Lightning Protection System – LPS). Tidlige tests øger således sandsynligheden for, at det færdige system består den endelige verifikation. En verifikation, der er så umådelig vigtig for at sikre den høje driftssikkerhed, der forventes i vindindustrien, og som tillige er nødvendig for at få certificeret en ny vindmølle.

Alle vores laboratorietests udføres i henhold til de nyeste standarder, og testmetoderne hos PolyTech er tillige akkrediteret i henhold til IEC 17025.

Test af indfangningseffektivitet
Et vigtigt forhold at teste er lynbeskyttelsessystemets evne til at indfange et lynnedslag og sikre, at lynet kun rammer dedikerede indslagspunkter i fx en vindmøllevinge – og ikke ledende strukturelle dele eller kabler inden i vingen.

I vores Lightning Lab tester vi indfangningseffektiviteten med særlige systemer til højspændingstest, hvor spændingen under testen passerer to millioner volt. Testsystemerne simulerer dermed de naturlige fysiske forhold, der er styrende for selve indslagsprocessen.

Test af følgeudladninger
En lynimpuls er sjældent enkeltstående, men efterfølges typisk af et antal følgeudladninger, der ofte rammer det samme sted som den første impuls. Dette fænomen er yderst vigtigt at simulere under test. Det kan nemlig få fatale konsekvenser, hvis en vindmøllevinge ikke er i stand til at modstå påvirkningerne fra et lynnedslags følgeudladninger.

Test af fysisk skade
Når indfangningseffektiviteten i et lynbeskyttelsessystem er testet og fundet tilstrækkeligt, skal systemet påføres de elektromekaniske kræfter, som er en del af det naturlige lynnedslag. Disse tests udføres med store strømme på over 200.000A med tilhørende stor energi og ladning.

Test af slitage og levetid
Som et sidste, men utrolig vigtigt element i testen af et lynbeskyttelsessystem måler vi overfladeerosionen på alle lynreceptorer, overføringssystemer mv. Testen har til formål at sætte tal på omfanget af slitagen og den forventede levetid. Dermed bliver det muligt at fastlægge serviceintervallerne for, hvornår lynbeskyttelsessystemets sliddele bør udskiftes.

PolyTech råder over testudstyr, der kan teste med store strømme og energier på selv meget store testemner som hele vinger, nav og naceller.

Testudstyret er mobilt. Ud over at teste i vores egne akkrediterede laboratorier påtager vi os derfor at teste vindmøllekomponenter på fremmede lokationer, hvor det på grund af logistiske forhold giver bedre mening.

Hvorfor få udført dine lyntest hos PolyTech?

  • Verdens største Lightning Lab
  • Akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 17025
  • Skræddersyet til fleksible lyntest for vindindustrien
  • Alle relevante elektriske test og højspændingstest
  • Alle størrelser testemner
  • Vinger op til 65 meter kan testes i lukket testfacilitet
  • Mulighed for at teste på fremmede lokationer med mobilt testudstyr

 

Web by the friendly dotpeople